nalokson

Jak odmieniać nalokson

nalokson naloksonach naloksonami naloksonem naloksonie naloksonom naloksonowi naloksonów naloksonu naloksony

Występuje:

  • 10 odmian słowa nalokson:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nalokson:

Nalokson – organiczny związek chemiczny, lek opioidowy używany głównie w lecznictwie zamkniętym. Był pierwszym otrzymanym czystym antagonistą wszystkich trzech receptorów opioidowych (µ > κ >= δ). Znosi działanie ośrodkowe i obwodowe zarówno endogennych, jak i egzogennych opioidów takie jak: depresję oddechową, zwężenie źrenic, niedociśnienie, sedację oraz zaparcia. Lek sam w sobie nie wywołuje silnego efektu farmakologicznego. Nie powoduje uzależnienia ani nie wywołuje zjawiska tolerancji lekowej.

Zobacze też jak odmienić: