namibski

Jak odmieniać namibski

namibski namibscy namibska namibską namibskich namibskie namibskiego namibskiej namibskiemu namibskim namibskimi namibsku nienamibscy nienamibska nienamibską nienamibski nienamibskich nienamibskie nienamibskiego nienamibskiej nienamibskiemu nienamibskim nienamibskimi

Występuje:

  • 23 odmian słowa namibski:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa namibski:

Zobacze też jak odmienić: