nanokrystalografia

Jak odmieniać nanokrystalografia

nanokrystalografia nanokrystalografiach nanokrystalografiami nanokrystalografią nanokrystalografie nanokrystalografię nanokrystalografii nanokrystalografij nanokrystalografio nanokrystalografiom

Występuje:

  • 10 odmian słowa nanokrystalografia:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nanokrystalografia:

Zobacze też jak odmienić: