nanometr

Jak odmieniać nanometr

nanometr nanometra nanometrach nanometrami nanometrem nanometrom nanometrowi nanometrów nanometry nanometrze

Występuje:

  • 10 odmian słowa nanometr:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nanometr:

Nanometr (symbol: nm) – podwielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Jest to jedna miliardowa metra, czyli jedna milionowa milimetra. Jeden nanometr równa się zatem 10−9 m. W notacji naukowej można go zapisać jako 1 E-9 m oznaczający 0,000 000 001 × 1 m. Rzadko stosowana jest również stara nazwa milimikron.

Jednostka ta jest wygodna do opisywania odległości w skali cząsteczek oraz długości fal światła widzialnego (ok. 400–700 nm) oraz UV (< 400 nm) i bliskiej podczerwieni (>700 nm).

Zobacze też jak odmienić: