nanorurka

Jak odmieniać nanorurka

nanorurka nanorurce nanorurek nanorurkach nanorurkami nanorurką nanorurkę nanorurki nanorurko nanorurkom

Występuje:

  • 10 odmian słowa nanorurka:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nanorurka:

Nanorurki – struktury nadcząsteczkowe, mające postać pustych w środku walców. Współcześnie najlepiej poznane są nanorurki węglowe, których ścianki zbudowane są ze zwiniętego grafenu (jednoatomowej warstwy grafitu). Istnieją jednak także niewęglowe nanorurki (m.in. utworzone z siarczku wolframu) oraz nanorurki utworzone z DNA.

Zobacze też jak odmienić: