naspa

Jak odmieniać naspa

naspa nasp naspach naspami naspą naspę naspie naspo naspom naspy

Występuje:

  • 10 odmian słowa naspa:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa naspa:

Naspy – gleby tworzące się zazwyczaj wzdłuż klifowych wybrzeży morskich w wyniku nawiewania materiału piaszczystego w głąb lądu przez wiatry wiejące od morza. Równoległy rozwój roślinności powoduje, że górna część profilu wykazuje mniej lub bardziej wyraźne warstwowanie.

Zasięg nasp w głąb lądu wynosi od kilku do ponad 100 metrów. Naspy rozwijają się na innych typach gleb, co znajduje odzwierciedlenie w ich nazewnictwie – np. naspy nardzawe (rozwinięte na glebach rdzawych).

Zobacze też jak odmienić: