następstwo

Jak odmieniać następstwo

następstwo następstw następstwa następstwach następstwami następstwem następstwie następstwom następstwu

Występuje:

  • 9 odmian słowa następstwo:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa następstwo:

W każdym rozumowaniu odnaleźć można następujące elementy: racja i następstwo, przesłanka i konkluzja (wniosek).

Zdanie „A” jest racją zdania „B”, zaś zdanie „B” jest następstwem zdania „A”, wtedy, gdy prawdziwość zdania „A” jest gwarancją prawdziwości zdania „B”.

Zdanie stanowiące podstawę do uznania (wyprowadzenia) innego zdania nazywa się przesłanką rozumowania, a zdanie uznane (wyprowadzone) na podstawie przesłanki rozumowania nazywa się konkluzją (wnioskiem) rozumowania (wyprowadzania).

Układ przynajmniej dwóch zdań powiązanych ze sobą jako przesłanki i konkluzje, racje i następstwa nazywany jest rozumowaniem w sensie logicznym.
inaczej: wniosek w konsekwencji

Zobacze też jak odmienić: