nasturcjowate

Jak odmieniać nasturcjowate

nasturcjowate nasturcjowatych nasturcjowatym nasturcjowatymi

Występuje:

  • 4 odmian słowa nasturcjowate:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nasturcjowate:

Nasturcjowate (Tropaeolaceae Juss. ex DC.) – rodzina roślin należąca do rzędu kapustowców (Brassicales). Wedle nowszych ujęć systematycznych jest taksonem monotypowym z jednym rodzajem – nasturcją (Tropaeolum), występującą naturalnie w Ameryce Południowej i Środkowej. Dawniej wyróżniano w tej rodzinie cztery rodzaje (poza nasturcją także: Chymopacpus, Magallana i Tropheastrum), ale badania molekularne wykazały, że wszystkie one są zagnieżdżone w obrębie rodzaju Tropaeolum i zostały do niego włączone.

Rodzina siostrzana w stosunku do Akaniaceae, z którą tworzy klad bazalny w obrębie rzędu kapustowców.

W obrębie rodziny wyróżniano dawniej 3 rodzaje (obok nasturcji także Magallana i Trophaeastrum). W świetle opublikowanych w 2000 r. badań molekularnych podział taki był sztuczny i zmieniał rodzaj nasturcja w takson parafiletyczny.

Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa różowe (Rosidae Takht.), nadrząd Rutanae Takht., rząd nasturcjowce (Tropaeolales Takht. ex Reveal ), rodzina nasturcjowate (Tropaeolaceae Juss. ex DC.).

Zobacze też jak odmienić: