smolarstwo

Jak odmieniać smolarstwo

smolarstwo smolarstw smolarstwa smolarstwach smolarstwami smolarstwem smolarstwie smolarstwom smolarstwu

Występuje:

  • 9 odmian słowa smolarstwo:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa smolarstwo:

Smolarstwo – dawna forma przemysłu zajmująca się głównie wytwarzaniem smoły i dziegieciu w procesie suchej destylacji drewna.

Smolarstwo w przeszłości stanowiło jedną z dziedzin gospodarki leśnej dostarczającej głównie smoły i dziegciu w wyniku rozkładowej destylacji drewna. W XVII i XVIII wieku smolarstwo nazywano przemysłem budniczym (nazwa wywodziła się od rozmieszczonych w lesie zakładów zwanych budami, wytwarzających węgiel drzewny, smołę, dziegieć i potaż. Przez wieki w smolarstwie używano mielerzy, potem pieców do pirolizy drewna, a od połowy XIX wieku retort.

Zobacze też jak odmienić: