smolarz

Jak odmieniać smolarz

smolarz smolarza smolarzach smolarzami smolarze smolarzem smolarzom smolarzowi smolarzów smolarzu smolarzy

Występuje:

  • 11 odmian słowa smolarz:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa smolarz:

Smolarz – człowiek trudniący się wyrobem smoły lub handlujący smołą, a także wypalaniem węgla drzewnego. Do czasów współczesnych zachowała się nazwa tego ostatniego zajęcia (alternatywna nazwa: węglarz).

Produkcja węgla drzewnego rozpoczęła się już w epoce żelaza, gdyż był on wykorzystywany do uzyskiwania metali w dymarkach. Wypał odbywał się początkowo w mielerzach, dołach przykrytych darnią i ziemią. Później materiał przeznaczony do wypału ustawiano w stos. Ta forma mielerza przetrwała aż do XX wieku.

Obecnie (XXI wiek) produkcja węgla drzewnego (najczęściej znanego jako paliwo do grilla) przebiega w stalowych retortach z wykorzystaniem technologii opracowanej w latach 70. XX wieku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Surowcem do produkcji węgla drzewnego jest zazwyczaj drewno bukowe. Używa się też drewna innych drzew liściastych takich jak topola, dąb czy jesion.

Przykłady za Słownikiem języka polskiego opracowanego i opublikowanego przez grupę naukowców pod przewodnictwem profesora Witolda Doroszewskiego:

Zobacze też jak odmienić: