Smoleńsk

Jak odmieniać Smoleńsk

Smoleńsk Smoleńska Smoleńskiem Smoleńskowi Smoleńsku

Występuje:

  • 5 odmian słowa Smoleńsk:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Tak

Definicja słowa Smoleńsk:

Smoleńsk (ros. Смоленск, biał. Смаленск) – miasto w Rosji, stolica obwodu smoleńskiego. Położone nad Dnieprem. Liczy 319 tys. mieszkańców (2005).

Węzeł kolejowy i drogowy. Leży na szlaku kolejowym z Warszawy do Moskwy. Siedziba prawosławnej eparchii smoleńskiej i wiaziemskiej. 6 maja 1985 roku otrzymało tytuł „miasto-bohater” (ros. Город-герой).

Smoleńsk był najbardziej na wschód wysuniętym miastem wojewódzkim w I Rzeczypospolitej i główną twierdzą tzw. Bramy Smoleńskiej. Miejsce obrad sejmików ziemskich województwa smoleńskiego.

Zobacze też jak odmienić: