SMTP

Jak odmieniać SMTP

SMTP

Występuje:

  • 1 odmian słowa SMTP:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Tak

Definicja słowa SMTP:

SMTP (ang. Simple Mail Transfer Protocol) – protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. Standard został zdefiniowany w dokumencie RFC 821 ↓, a następnie zaktualizowany w 2008 roku w dokumencie RFC 5321 ↓.

Zobacze też jak odmienić: