smurd

Jak odmieniać smurd

smurd smurda smurdach smurdami smurdem smurdom smurdowi smurdowie smurdów smurdy smurdzi smurdzie

Występuje:

  • 12 odmian słowa smurd:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa smurd:

Smerd, smerda, smard, smurd – średniowieczne określenie grupy ludzi o niskim statusie społecznym pojawiające się do XIII wieku na Rusi, w Polsce i u Słowian połabskich.

W literaturze słowa tego, zamiennie z wyrazem czeladź, używał Józef Ignacy Kraszewski w powieści Stara baśń. U Kraszewskiego Smerda to także nazwisko dowódcy drużyny książęcej.

Zobacze też jak odmienić: