Snowidowo

Jak odmieniać Snowidowo

Snowidowo Snowidowa Snowidowem Snowidowie Snowidowu

Występuje:

  • 5 odmian słowa Snowidowo:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Tak

Definicja słowa Snowidowo:

Snowidowo – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie grodziskim, w gminie Grodzisk Wielkopolski.

Niektórzy badacze upatrują początków osadnictwa na tym terenie z osobą Snowida, możnego wymienionego w Bulli Gnieźnieńskiej z 1136 r. Jest to jednak tylko hipoteza nie znajdująca oparcia w innych źródłach. Wieś szlachecka Snowydowo położona była w 1580 roku w powiecie kościańskim województwa poznańskiego. Należała wówczas do rodu Borysławskich herbu Szreniawa. W roku 1607 Marcin Borysławski wraz z bratem Wawrzyńcem zastawił Snowidowo Łukaszowi Gorzeńskiemu. W 1624 r. wieś kupuje od Gorzeńskich biskup Płocki Hieronim Cielecki herbu Zaremba. W Snowidowie widoczne są wpływy osadnictwa olęderskiego, które wiązało się z irygacją podmokłych terenów. W połowie XVIII wieku wieś przeszła w posiadanie rodu Mielżyńskich. W 1775 roku wojewoda poznański Józef Klemens Mielżyński dokonuje ekwicji czyli zabezpieczenia swych dóbr surażskich na wsiach wielkopolskich, w tym na Snowidowie.

W okresie Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1815-1848) Snowidowo należało do wsi większych w ówczesnym powiecie bukowskim, który dzielił się na cztery okręgi (bukowski, grodziski, lutomyślski oraz lwowkowski). Snowidowo należało do okręgu grodziskiego i stanowiło część majątku Kotowo, którego właścicielem był wówczas Maciej Mielżyński. W skład majątku Kotowo wchodziły ponadto: Borzysław oraz Woźniki. Według spisu urzędowego z 1837 roku wieś liczyła 157 mieszkańców i 16 dymów (domostw). W połowie XIX wieku wraz z rozwojem okolicznych browarów w Snowidowie rozpowszechniła się uprawa chmielu. W 1861 r. sięgała około 50 tyczek.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa poznańskiego.

Od 2009 roku w pobliżu wsi działa należąca do PGNiG Odazotownia Grodzisk, druga w Polsce odazotownia gazu ziemnego.

Zobacze też jak odmienić: