socjaldemokratyzm

Jak odmieniać socjaldemokratyzm

socjaldemokratyzm socjaldemokratyzmach socjaldemokratyzmami socjaldemokratyzmem socjaldemokratyzmie socjaldemokratyzmom socjaldemokratyzmowi socjaldemokratyzmów socjaldemokratyzmu socjaldemokratyzmy

Występuje:

  • 10 odmian słowa socjaldemokratyzm:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa socjaldemokratyzm:

Socjaldemokracja – lewicowy ruch społeczny wywodzący się z ruchu robotniczego. Współczesne partie socjaldemokratyczne opowiadają się za równowagą między rynkiem a państwem, oraz między jednostką a społeczeństwem, czyli za kompromisem między uznaniem systemu kapitalistycznego jako najefektywniejszego mechanizmu bogacenia się w strefie prywatnej, a demokracją i dystrybucją tego bogactwa w sposób możliwie najbardziej sprawiedliwy, oraz troską o dobra i usługi publiczne. Jest to doktryna pokrewna socjalliberalizmowi oraz niemieckiemu ordoliberalizmowi, i charakterystyczna na przykład dla nordyckich państw opiekuńczych.

Zobacze też jak odmienić: