socjografia

Jak odmieniać socjografia

socjografia socjografiach socjografiami socjografią socjografie socjografię socjografii socjografij socjografio socjografiom

Występuje:

  • 10 odmian słowa socjografia:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa socjografia:

Socjografia – nauka pomocnicza socjologii, zajmująca się opisem społeczeństwa i zachodzących w nim zjawisk. Opiera się na zbieraniu dużych ilości materiału empirycznego, wraz z luźnymi notatkami i komentarzami. Opis socjograficzny ma często charakter eksploracyjny (dotyczy słabo poznanych obszarów społeczeństwa) i stanowi podstawę głębszych i bardziej systematycznych badań socjologicznych, badających określone hipotezy.

Zobacze też jak odmienić: