socjogram

Jak odmieniać socjogram

socjogram socjogramach socjogramami socjogramem socjogramie socjogramom socjogramowi socjogramów socjogramu socjogramy

Występuje:

  • 10 odmian słowa socjogram:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa socjogram:

Socjogram – graficzna prezentacja stosunków między ludźmi, więzi społecznych lub relacji sympatii-antypatii, uznania itp. w grupie społecznej sporządzana w socjometrii.

Cele stosowania techniki socjogramu:

Rodzaje socjogramów według Brzezińskiej:

W analizie sieciowej socjogramy zastąpione zostały prezentacjami w postaci grafów. Na bazie socjogramów sporządzane są tabele socjometryczne, umożliwiające obliczanie wskaźników zwartości grupy, spójności grupy i pozycji poszczególnych członków w grupie.

Zobacze też jak odmienić: