socjolekt

Jak odmieniać socjolekt

socjolekt socjolekcie socjolektach socjolektami socjolektem socjolektom socjolektowi socjolektów socjolektu socjolekty

Występuje:

  • 10 odmian słowa socjolekt:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa socjolekt:

Socjolekt – odmiana językowa właściwa dla danej klasy lub grupy społecznej, zawodowej lub subkultury. Socjolekty, w przeciwieństwie do dialektów regionalnych, mają podłoże nie geograficzne, lecz środowiskowe, socjalne. Jako synonimiczne wobec terminu „socjolekt” traktuje się określenia: „gwara środowiskowa”, „dialekt klasowy”, „dialekt środowiskowy”, „dialekt socjalny”. Socjolekty bywają odrębne wyłącznie na płaszczyźnie leksyki, ale niektóre wykazują także odmienności gramatyczne.

Przykładem socjolektu jest angielszczyzna afroamerykańska, odmienna od języka standardowego na płaszczyźnie gramatyki, fonologii i słownictwa.

Zobacze też jak odmienić: