socjoterapia

Jak odmieniać socjoterapia

socjoterapia socjoterapiach socjoterapiami socjoterapią socjoterapie socjoterapię socjoterapii socjoterapij socjoterapio socjoterapiom

Występuje:

  • 10 odmian słowa socjoterapia:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa socjoterapia:

Socjoterapia lub terapia społeczna – metoda leczenia zaburzeń psychicznych polegająca na wykorzystywaniu oddziaływań natury społecznej.

Celem socjoterapii może być sam chory (np. jego nieumiejętność współdziałania z otoczeniem) lub układy społeczne, które go otaczają (np. rodzina, społeczność lokalna), jeżeli przez swą dysfunkcjonalność wyzwalają, potęgują lub utrwalają objawy choroby.

Udział terapii społecznej w planie leczenia może być różny:

Zobacze też jak odmienić: