socynianizm

Jak odmieniać socynianizm

socynianizm socynianizmach socynianizmami socynianizmem socynianizmie socynianizmom socynianizmowi socynianizmów socynianizmu socynianizmy

Występuje:

  • 10 odmian słowa socynianizm:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa socynianizm:

Unitarianizm – obok luteranizmu, kalwinizmu, anglikanizmu i anabaptyzmu, jeden z głównych nurtów reformacji. Jego nazwa pochodzi od łacińskich słów „unus”, czyli jeden i „unitas”, czyli jedność. Odrzuca on dogmat o Trójcy Świętej. Unitarianizm uważa, że Bóg jest jedną osobą. Nurt ten stoi w opozycji do trynitaryzmu.

Zobacze też jak odmienić: