sodalicyjny

Jak odmieniać sodalicyjny

sodalicyjny niesodalicyjna niesodalicyjną niesodalicyjne niesodalicyjnego niesodalicyjnej niesodalicyjnemu niesodalicyjni niesodalicyjny niesodalicyjnych niesodalicyjnym niesodalicyjnymi sodalicyjna sodalicyjną sodalicyjne sodalicyjnego sodalicyjnej sodalicyjnemu sodalicyjni sodalicyjnych sodalicyjnym sodalicyjnymi

Występuje:

  • 22 odmian słowa sodalicyjny:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa sodalicyjny:

Zobacze też jak odmienić: