sodomia

Jak odmieniać sodomia

sodomia sodomiach sodomiami sodomią sodomie sodomię sodomii sodomij sodomio sodomiom

Występuje:

  • 10 odmian słowa sodomia:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa sodomia:

Sodomia – w języku polskim termin określający zoofilię, niekiedy również homoseksualizm.

W innym ujęciu rzeczownik „sodomici” oznacza mieszkańców Sodomy, biblijnego miasta leżącego nad morzem Martwym. Przypisuje się mu jednak również inne znaczenia, nawiązujące do czynów, jakich mieli się dopuszczać, zgodnie z biblijnym przekazem, mieszkańcy tego miasta. Od średniowiecza „sodomia” oznacza również perwersyjne zachowania seksualne. Takie znaczenie tego terminu wprowadził średniowieczny pisarz Piotr Damiani. Autor Słownika Biblii, W.R.F. Browning, zaznacza, że o Sodomie mówiło się jako o miejscu wielkiej niegodziwości, w jakim dochodziło do prób zbiorowego gwałtu i że nie istnieją żadne racjonalne świadectwa traktujące o jakimkolwiek związku miasta z upowszechnionym dziś pojęciem „przestępstw sodomii”, czyli pejoratywnym określeniem aktów homoseksualnych. Jednak redakcja Biblii Tysiąclecia interpretuje zachowanie mieszkańców Sodomy względem gości Lota jako mające charakter homoseksualny.

Zobacze też jak odmienić: