sole

Jak odmieniać sole

sole solach solami soli solom

Występuje:

  • 5 odmian słowa sole:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa sole:

Sole – związki chemiczne będące produktami reakcji kwasu z zasadą, w wyniku której labilne atomy wodoru kwasu (wszystkie lub ich część) zostają zastąpione innymi atomami lub grupami o ładunku dodatnim.

Sole składają się z ujemnego anionu (tak zwanej reszty kwasowej) i dodatniego kationu. Ich ogólny wzór to

Mam+Ama,{displaystyle mathrm {M} _{a}^{m+}mathrm {A} _{m}^{a-},}

gdzie:

Nazewnictwo soli nieorganicznych jest zgodne z ogólnymi zasadami nomenklatury chemii nieorganicznej.

Sole stosowane są jako nawozy mineralne, w budownictwie, komunikacji, przemyśle spożywczym i wielu innych. Występują w przyrodzie, na przykład jako minerały lub w organizmach żywych.

Zobacze też jak odmienić: