wpleszczowate

Jak odmieniać wpleszczowate

wpleszczowate wpleszczowatych wpleszczowatym wpleszczowatymi

Występuje:

  • 4 odmian słowa wpleszczowate:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wpleszczowate:

Narzępikowate, wpleszczowate (Hippoboscidae) – rodzina muchówek z podrzędu krótkoczułkich. Obejmuje blisko 800 gatunków, od w pełni uskrzydlonych do całkiem bezskrzydłych. Są hematofagicznymi ektopasożytami ssaków i ptaków. Charakteryzuje je larworodność. Większość rozwoju larwalnego ma miejsce w organizmie matki. Larwa po jego opuszczeniu natychmiast zmienia się w poczwarkę.

Zobacze też jak odmienić: