wpleszczowaty

Jak odmieniać wpleszczowaty

wpleszczowaty niewpleszczowaci niewpleszczowata niewpleszczowatą niewpleszczowate niewpleszczowatego niewpleszczowatej niewpleszczowatemu niewpleszczowaty niewpleszczowatych niewpleszczowatym niewpleszczowatymi wpleszczowaci wpleszczowata wpleszczowatą wpleszczowate wpleszczowatego wpleszczowatej wpleszczowatemu wpleszczowatych wpleszczowatym wpleszczowatymi

Występuje:

  • 22 odmian słowa wpleszczowaty:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wpleszczowaty:

Zobacze też jak odmienić: