wpółprzegniły

Jak odmieniać wpółprzegniły

wpółprzegniły niewpółprzegnili niewpółprzegniła niewpółprzegniłą niewpółprzegniłe niewpółprzegniłego niewpółprzegniłej niewpółprzegniłemu niewpółprzegniły niewpółprzegniłych niewpółprzegniłym niewpółprzegniłymi wpółprzegnili wpółprzegniła wpółprzegniłą wpółprzegniłe wpółprzegniłego wpółprzegniłej wpółprzegniłemu wpółprzegniłych wpółprzegniłym wpółprzegniłymi

Występuje:

  • 22 odmian słowa wpółprzegniły:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wpółprzegniły:

Zobacze też jak odmienić: