wpółświadomy

Jak odmieniać wpółświadomy

wpółświadomy niewpółświadoma niewpółświadomą niewpółświadome niewpółświadomego niewpółświadomej niewpółświadomemu niewpółświadomi niewpółświadomie niewpółświadomo niewpółświadomy niewpółświadomych niewpółświadomym niewpółświadomymi wpółświadoma wpółświadomą wpółświadome wpółświadomego wpółświadomej wpółświadomemu wpółświadomi wpółświadomie wpółświadomo wpółświadomych wpółświadomym wpółświadomymi

Występuje:

  • 26 odmian słowa wpółświadomy:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wpółświadomy:

Zobacze też jak odmienić: