wpółuchylony

Jak odmieniać wpółuchylony

wpółuchylony niewpółuchyleni niewpółuchylona niewpółuchyloną niewpółuchylone niewpółuchylonego niewpółuchylonej niewpółuchylonemu niewpółuchylony niewpółuchylonych niewpółuchylonym niewpółuchylonymi wpółuchyleni wpółuchylona wpółuchyloną wpółuchylone wpółuchylonego wpółuchylonej wpółuchylonemu wpółuchylonych wpółuchylonym wpółuchylonymi

Występuje:

  • 22 odmian słowa wpółuchylony:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wpółuchylony:

Zobacze też jak odmienić: