wpółuśpiony

Jak odmieniać wpółuśpiony

wpółuśpiony niewpółuśpieni niewpółuśpiona niewpółuśpioną niewpółuśpione niewpółuśpionego niewpółuśpionej niewpółuśpionemu niewpółuśpiony niewpółuśpionych niewpółuśpionym niewpółuśpionymi wpółuśpieni wpółuśpiona wpółuśpioną wpółuśpione wpółuśpionego wpółuśpionej wpółuśpionemu wpółuśpionych wpółuśpionym wpółuśpionymi

Występuje:

  • 22 odmian słowa wpółuśpiony:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wpółuśpiony:

Zobacze też jak odmienić: