wpółwesoły

Jak odmieniać wpółwesoły

wpółwesoły niewpółweseli niewpółwesoła niewpółwesołą niewpółwesołe niewpółwesołego niewpółwesołej niewpółwesołemu niewpółwesoło niewpółwesoły niewpółwesołych niewpółwesołym niewpółwesołymi niewpółwesół wpółweseli wpółwesoła wpółwesołą wpółwesołe wpółwesołego wpółwesołej wpółwesołemu wpółwesoło wpółwesołych wpółwesołym wpółwesołymi wpółwesół

Występuje:

  • 26 odmian słowa wpółwesoły:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wpółwesoły:

Zobacze też jak odmienić: