wprogramowany

Jak odmieniać wprogramowany

wprogramowany niewprogramowana niewprogramowaną niewprogramowane niewprogramowanego niewprogramowanej niewprogramowanemu niewprogramowani niewprogramowany niewprogramowanych niewprogramowanym niewprogramowanymi wprogramowana wprogramowaną wprogramowane wprogramowanego wprogramowanej wprogramowanemu wprogramowani wprogramowanych wprogramowanym wprogramowanymi

Występuje:

  • 22 odmian słowa wprogramowany:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wprogramowany:

Zobacze też jak odmienić: