wróblowate

Jak odmieniać wróblowate

wróblowate wróblowatych wróblowatym wróblowatymi

Występuje:

  • 4 odmian słowa wróblowate:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wróblowate:

Wróble, wróblowate (Passeridae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana jako podrodzina wikłaczowatych. Do wróbli zalicza się ponad czterdzieści gatunków. Większość z nich to małe ptaki o długości 10–20 cm. Oryginalnie zamieszkiwały Afrykę i południową Eurazję. Gatunki przystosowane do życia pośród ludzi, głównie wróbel zwyczajny skolonizowały wiele osad ludzkich na całym świecie.

Do rodziny zaliczane są następujące rodzaje:

Zobacze też jak odmienić: