Wroczyński

Jak odmieniać Wroczyński

Wroczyński Wroczyńscy Wroczyńska Wroczyńską Wroczyńskich Wroczyńskie Wroczyńskiego Wroczyńskiej Wroczyńskiemu Wroczyńskim Wroczyńskimi

Występuje:

  • 11 odmian słowa Wroczyński:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Tak

Definicja słowa Wroczyński:

Zobacze też jak odmienić: