wroślowaty

Jak odmieniać wroślowaty

wroślowaty niewroślowaci niewroślowata niewroślowatą niewroślowate niewroślowatego niewroślowatej niewroślowatemu niewroślowaty niewroślowatych niewroślowatym niewroślowatymi wroślowaci wroślowata wroślowatą wroślowate wroślowatego wroślowatej wroślowatemu wroślowatych wroślowatym wroślowatymi

Występuje:

  • 22 odmian słowa wroślowaty:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wroślowaty:

Zobacze też jak odmienić: