WRS

Jak odmieniać WRS

WRS WRS-em WRS-ie WRS-owi WRS-u

Występuje:

  • 5 odmian słowa WRS:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Tak

Definicja słowa WRS:

Wskaźnik rozwoju społecznego, WRS, HDI (od ang. Human Development Index, w dosł. tłum. „wskaźnik rozwoju ludzkiego”) – syntetyczny miernik opisujący stopień rozwoju społeczno-ekonomicznego poszczególnych krajów (stąd czasem nazywany wskaźnikiem rozwoju społeczno-ekonomicznego), opracowany w roku 1990 przez pakistańskiego ekonomistę Mahbuba ul Haqa. Oparty na tym wskaźniku system porównywania wprowadzony został przez Organizację Narodów Zjednoczonych i, od 1993 roku, wykorzystuje go w swoich corocznych raportach oenzetowska agenda do spraw rozwoju (UNDP).

Wskaźnik HDI ocenia kraje na trzech płaszczyznach: „długie i zdrowe życie” (long and healthy life), „wiedza” (knowledge) i „dostatni standard życia” (decent standard of living). Od roku 2010 do ich pomiaru służą następujące wskaźniki:

W 2014 roku Polska zajmowała 35 miejsce ex aequo z Litwą.

Zobacze też jak odmienić: