Wrześniewski

Jak odmieniać Wrześniewski

Wrześniewski Wrześniewscy Wrześniewska Wrześniewską Wrześniewskich Wrześniewskie Wrześniewskiego Wrześniewskiej Wrześniewskiemu Wrześniewskim Wrześniewskimi

Występuje:

  • 11 odmian słowa Wrześniewski:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Tak

Definicja słowa Wrześniewski:

Zobacze też jak odmienić: