wrzodotwórczy

Jak odmieniać wrzodotwórczy

wrzodotwórczy niewrzodotwórcza niewrzodotwórczą niewrzodotwórcze niewrzodotwórczego niewrzodotwórczej niewrzodotwórczemu niewrzodotwórczo niewrzodotwórczy niewrzodotwórczych niewrzodotwórczym niewrzodotwórczymi wrzodotwórcza wrzodotwórczą wrzodotwórcze wrzodotwórczego wrzodotwórczej wrzodotwórczemu wrzodotwórczo wrzodotwórczych wrzodotwórczym wrzodotwórczymi

Występuje:

  • 22 odmian słowa wrzodotwórczy:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wrzodotwórczy:

Zobacze też jak odmienić: