wschodoznawstwo

Jak odmieniać wschodoznawstwo

wschodoznawstwo wschodoznawstw wschodoznawstwa wschodoznawstwach wschodoznawstwami wschodoznawstwem wschodoznawstwie wschodoznawstwom wschodoznawstwu

Występuje:

  • 9 odmian słowa wschodoznawstwo:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wschodoznawstwo:

Wschodoznawstwo – interdyscyplinarny kierunek naukowy traktujący o terytorium państw byłego ZSRR.

Wschodoznawstwo łączy elementy nauki o stosunkach międzynarodowych, politologii, historii, ekonomii, kulturoznawstwa i filologii.

Dawniej (do 1939) pod pojęciem wschodoznawstwa rozumiano orientalistykę.

Kierunek studiów proponowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Historycznym w Instytucie Wschodnim.

Zobacze też jak odmienić: