wsparcie

Jak odmieniać wsparcie

wsparcie wsparcia wsparciach wsparciami wsparciem wsparciom wsparciu wsparć

Występuje:

  • 8 odmian słowa wsparcie:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wsparcie:

Wsparcie – działania sił lub ich części, które pomagają, zabezpieczają, uzupełniają lub wspierają działania każdego innego rodzaju sił.

Wsparcie wojskami to działania bojowe prowadzone przez pododdziały i oddziały na korzyść innych rodzajów wojsk lub innych jednostek. Wsparcie ma na celu okazanie pomocy walczącym wojskom w wykonaniu przez nie postawionego zadania bojowego.
Dowódca wspierany nie posiada uprawnień do stawiania zadań wspierającym go siłom. Realizują one zadania postawione przez swojego przełożonego.

Z terminami tymi łączą się następujące pojęcia:

Zobacze też jak odmienić: