wspienić

Jak odmieniać wspienić

wspienić niewspienieni niewspienienia niewspienieniach niewspienieniami niewspienienie niewspienieniem niewspienieniom niewspienieniu niewspienień niewspieniona niewspienioną niewspienione niewspienionego niewspienionej niewspienionemu niewspieniony niewspienionych niewspienionym niewspienionymi wspieni wspienią wspienicie wspienieni wspienienia wspienieniach wspienieniami wspienienie wspienieniem wspienieniom wspienieniu wspienień wspienię wspienili wspieniliby wspienilibyście wspienilibyśmy wspieniliście wspieniliśmy wspienił wspieniła wspieniłaby wspieniłabym wspieniłabyś wspieniłam wspieniłaś wspieniłby wspieniłbym wspieniłbyś wspieniłem wspieniłeś wspieniło wspieniłoby wspieniły wspieniłyby wspieniłybyście wspieniłybyśmy wspieniłyście wspieniłyśmy wspienimy wspieniona wspienioną wspienione wspienionego wspienionej wspienionemu wspieniono wspieniony wspienionych wspienionym wspienionymi wspienisz wspieniwszy wspień wspieńcie wspieńcież wspieńmy wspieńmyż wspieńże

Występuje:

  • 79 odmian słowa wspienić:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wspienić:

Zobacze też jak odmienić: