współautorstwo

Jak odmieniać współautorstwo

współautorstwo współautorstw współautorstwa współautorstwach współautorstwami współautorstwem współautorstwie współautorstwom współautorstwu

Występuje:

  • 9 odmian słowa współautorstwo:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa współautorstwo:

Współautorstwo (w zależności od kontekstu także współtwórczość czy pisanie zespołowe, w pracach angielskojęzycznych spotykany jest termin Collaborative Writing, w skrócie CW) – sytuacja, w której utwór powstaje dzięki twórczej pracy więcej niż jednej osoby.

Współautorstwo tekstów występuje powszechnie w wielu branżach, zarówno w świecie akademickim, jak i w przemyśle czy administracji publicznej. Zespołowa praca nad tekstem oferuje twórcom możliwość uczenia się od siebie nawzajem, promuje socjalizację i powstawanie nowych idei, ale także zapewnia tekstom większą różnorodność punktów widzenia, większą precyzję czy przejrzystość. Wymaga jednak uzgodnienia między autorami strategii powstawania tekstu.

Aktywność w obrębie zespołu współtwórców nie ogranicza się jedynie do samego tworzenia treści i obejmuje też takie działania jak choćby wybór składu grupy i odpowiednich narzędzi, planowanie i przygotowywanie pracy, dostarczanie dokumentu odbiorcom czy ewaluację działań zespołu, a także socjalizację czy negocjacje dotyczące treści czy innych elementów współpracy.

Zobacze też jak odmienić: