współczucie

Jak odmieniać współczucie

współczucie współczucia współczuciach współczuciami współczuciem współczuciom współczuciu współczuć

Występuje:

  • 8 odmian słowa współczucie:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa współczucie:

Współczucie – stan emocjonalny, w którym jeden człowiek solidaryzuje się z inną osobą, współodczuwa. Może mieć to związek z przeżywanym przez nią cierpieniem czy wyrażaniem głębokiego ubolewania, okazywanego komuś nieszczęśliwemu. Współczucie w tym kontekście jest rodzajem niesienia pomocy emocjonalnej.

Współczucie może być również rozumiane jako „emocjonalny wyraz cnoty życzliwości”. Rozumienie to bliższe jest zdefiniowaniu współczucia, wywodzącym się ze wschodnich kultur, które opowiadają o wielkim szacunku do drugiego człowieka, drugiej żywej istoty, innych dróg życia.

Zobacze też jak odmienić: