współistotność

Jak odmieniać współistotność

współistotność współistotności współistotnościach współistotnościami współistotnością współistotnościom

Występuje:

  • 6 odmian słowa współistotność:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa współistotność:

Współistotność – wspólność natury. W teologii chrześcijańskiej termin określający relację między osobami Trójcy Świętej. W szczególności precyzował istnienie Ojca i Syna na tym samym poziomie czasowym i natury, gdzie Syn nie miał początku oraz nigdy nie było czasu, w którym nie było Syna. W tym znaczeniu Syn znalazł się na tej samej pozycji co sam Ojciec.

Wyznanie wiary przyjęte przez pierwszy sobór w Nicei w roku 325 określa wiarę w Syna Bożego – Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie uczynionego, współistotnego Ojcu (homoousios). Naukę tę rozwija sobór chalcedoński w roku 451.

Zobacze też jak odmienić: