współlaureatka

Jak odmieniać współlaureatka

współlaureatka współlaureatce współlaureatek współlaureatkach współlaureatkami współlaureatką współlaureatkę współlaureatki współlaureatko współlaureatkom

Występuje:

  • 10 odmian słowa współlaureatka:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa współlaureatka:

Zobacze też jak odmienić: