współmałżonek

Jak odmieniać współmałżonek

współmałżonek współmałżonka współmałżonkach współmałżonkami współmałżonki współmałżonkiem współmałżonkom współmałżonkowi współmałżonkowie współmałżonków współmałżonku

Występuje:

  • 11 odmian słowa współmałżonek:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa współmałżonek:

Małżonkowie – osoby, które zawarły małżeństwo: mąż (mężczyzna) lub żona (kobieta). W legislacjach wielu państw małżonków mogą stanowić jeden mężczyzna i jedna kobieta (różnopłciowi małżonkowie monogamiczni). W niektórych państwach zalegalizowano małżeństwo osób tej samej płci (małżeństwo jednopłciowe, małżeństwo homoseksualne). W niektórych krajach legalne są również małżeństwa poligamiczne i wówczas małżonków stanowią: jeden mąż z wieloma żonami (wielożeństwo, poligynia) lub rzadziej jedna żona z wieloma mężami (wielomęstwo, poliandria).

Termin współmałżonek oznacza relację jednego z małżonków wobec drugiego. Po owdowieniu mąż to wdowiec, a żona to wdowa. Po rozwodzie małżonkowie to eksmałżonkowie lub rozwodnicy.

Zobacze też jak odmienić: