wspólnota

Jak odmieniać wspólnota

wspólnota wspólnocie wspólnot wspólnotach wspólnotami wspólnotą wspólnotę wspólnoto wspólnotom wspólnoty

Występuje:

  • 10 odmian słowa wspólnota:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wspólnota:

Wspólnota – typ zbiorowości oparty na silnych, emocjonalnych więziach, nieformalnej strukturze, dominujący przede wszystkim w społeczeństwach pierwotnych.

W ujęciu Ferdinanda Tönniesa wspólnota (Gemeinschaft) jest przeciwstawnym typem zbiorowości wobec zrzeszenia (Gesellschaft) i charakteryzuje się tym, że więzi wytwarzane są w oparciu o pokrewieństwo lub braterstwo, kontrola społeczna sprawowana jest dzięki tradycji, natomiast podstawą gospodarki we wspólnotach jest własność zbiorowa.

Według dynamicznej teorii wspólnoty jest to ekskluzywna zbiorowość ludzka, którą łączy jakaś trwała więź duchowa. Zbiorowość, w której dla każdego jej członka suma jego więzi „do wewnątrz” przewyższa sumę więzi „na zewnątrz”.
Cechami charakterystycznymi dla wspólnoty są wówczas:

Cechy wspólnot posiadają: grupy etniczne, rodziny, społeczności lokalne.

Zobacze też jak odmienić: