współoskarżona

Jak odmieniać współoskarżona

współoskarżona współoskarżoną współoskarżone współoskarżonej współoskarżonych współoskarżonym współoskarżonymi

Występuje:

  • 7 odmian słowa współoskarżona:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa współoskarżona:

Zobacze też jak odmienić: