współoskarżyciel

Jak odmieniać współoskarżyciel

współoskarżyciel współoskarżyciela współoskarżycielach współoskarżycielami współoskarżyciele współoskarżycielem współoskarżycieli współoskarżycielom współoskarżycielowi współoskarżycielu

Występuje:

  • 10 odmian słowa współoskarżyciel:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa współoskarżyciel:

Zobacze też jak odmienić: