współpraca

Jak odmieniać współpraca

współpraca współprac współpracach współpracami współpracą współprace współpracę współpraco współpracom współpracy

Występuje:

  • 10 odmian słowa współpraca:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa współpraca:

Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

Zdolność tę zalicza się do kompetencji emocjonalnych; umiejętność ta stanowi jeden z wyróżników kompetencji społecznych, które warunkują jakość relacji z innymi ludźmi.

Współpraca i współdziałanie prowadzą do tworzenia wewnętrznych więzi wśród członków grupy, jak też rodzą ich poczucie tożsamości z zespołem, co zapewnia trwanie i sprawne funkcjonowanie tego zespołu na rzecz osiągania wspólnych celów jego członków.

Zobacze też jak odmienić: