współrzędna

Jak odmieniać współrzędna

współrzędna współrzędną współrzędne współrzędnej współrzędnych współrzędnym współrzędnymi

Występuje:

  • 7 odmian słowa współrzędna:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa współrzędna:

Układ współrzędnych – odwzorowanie wzajemnie jednoznaczne przypisujące każdemu punktowi przestrzeni

Rn{displaystyle R^{n}}

skończony ciąg (n-krotkę) liczb rzeczywistych zwanych współrzędnymi punktu

xRn{displaystyle mathbf {x} in R^{n}}

.

Do określenia układu współrzędnych potrzebne jest

Współczynniki

a1,a2,,an{displaystyle a_{1},a_{2},dots ,a_{n}}

stojące przy wektorach bazy, na które rozkłada się dany wektor wodzący, stanowią współrzędne danego punktu w przyjętym układzie współrzędnych.

W szczególności przyjęcie punktu początkowego oraz jednego wektora jako wektora jednostkowego na prostej tworzy oś liczbową.

Zobacze też jak odmienić: